داستان

کوپال قصه‌ی یک شکارچی و تاکسیدرمیست به نام “دکتر احمد کوپال” است که درست قبل از تحویل سال نو با یک چالش بسیار غریب در زندگی‌اش مواجه می‌شود.

shares